Marek Kowalczyk

Ratuję opóźnione projekty.

Marek Kowalczyk jest praktykiem teorii ograniczeń Goldratta, wydawcą i nauczycielem akademickim..

Wraz z zespołem pomógł zrealizować na czas największy projekt tego typu w Europie — wejście na giełdę PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Jest twórcą MANDARINE Project Partners i MINT Books oraz organizatorem TEDxWSB we Wrocławiu.

Ojciec pięciolegniego Jasia, w styczniu 2013 został zakwalifikowany na listę pilną do przeszczepu serca.

Zarządzanie przez konflikt?

Chmura jest podstawowym narzędziem myślowym rozwiązywania problemów w teorii ograniczeń Eliyahu Goldratta.

U źródła każdego problemu biznesowego leży logiczny konflikt.
— dr Eliyahu Goldratt

Czy konflikt jest nieodłącznym elementem zarządzania?

  • Zdarza się, że firmy nie realizują założonych celów. Często przyczyną są (zdawałoby się nieusuwalne) problemy w działaniu procesów biznesowych.
  • Teoria ograniczeń Goldratta (TOC) oferuje nieszablonowe podejście do ich rozwiązywania.
  • Podejście to zakłada, że u źródeł każdego poważnego, chronicznego problemu biznesowego leży konflikt logiczny — często przekształcający się w konflikt interpersonalny.

Trwałe usunięcie problemów biznesowych wymaga:

  1. Uznania, że problem istnieje i zidentyfikowania leżącego u jego podstaw konfliktu.
  2. Sformułowania rozwiązania usuwającego konflikt, bez tworzenia zgniłego kompromisu i bez wywoływania negatywnych skutków.
  3. Pokonania przeszkód do wdrożenia i poradzenia sobie z ryzykami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Marek Kowalczyk ratuje opóźnione projekty. Tematy: zła wielozadaniowość (zławiel) i jej zwalczanie przy pomocy kanbanu. Marek jest założycielem MANDARINE Project Partners i MINT Books. Zorganizował trzy edycje TEDxWSB. Stosuje na co dzień teorię ograniczeń Goldatta, metodę łańcucha krytycznego do zarządzania projektami oraz narzędzia myślowe do rozwiązywania problemów. Jako członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, jest często zapraszany jako prelegent na konferencje i wewnętrzne spotkania firmowe. Prowadzi blog Projekty Na Czas.