Marek Kowalczyk

Ratuję opóźnione projekty.

Marek Kowalczyk jest praktykiem teorii ograniczeń Goldratta, wydawcą i nauczycielem akademickim..

Wraz z zespołem pomógł zrealizować na czas największy projekt tego typu w Europie — wejście na giełdę PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Jest twórcą MANDARINE Project Partners i MINT Books oraz organizatorem TEDxWSB we Wrocławiu.

Ojciec pięciolegniego Jasia, w styczniu 2013 został zakwalifikowany na listę pilną do przeszczepu serca.

Jak zrealizować projekt na czas, gdy to niemożliwe?

Syndrom studenta powoduje zmarnowanie wszelkich rezerw czasowych w projekcie.

Syndrom studenta powoduje zmarnowanie wszelkich rezerw czasowych w projekcie.

Brzmi to paradoksalnie, ale jest prawdziwe: żeby zrealizować projekt na czas trzeba pozwolić na to, by poszczególne zadania się spóźniały
— Marek Kowalczyk

Projekty zazwyczaj się opóźniają, więc zarządzające nimi osoby wyznaczają ścisłe terminy zakończenia zadań. To złe podejście do planowania czasu projektu. Każde z tych zadań prawdopodobnie i tak nie będzie wykonane w terminie, a zawarty w nim „bufor czasowy” zostanie w całości zmarnowany. Metoda łańcucha krytycznego pozwala realizować projekty szybciej, określając centralny bufor czasu dla projektu i inaczej podchodząc do zarządzania realizacją poszczególnych zadań.

Aby zrealizować projekt na czas:

  1. Upewnij się, że warto realizować go na czas.
  2. Określ logiczną sekwencję zadań w projekcie (sieć projektu).
  3. Określ, kto odpowiada za realizację poszczególnych zadań.
  4. Przypisz kluczowe zasoby.
  5. Określ agresywne czasy realizacji poszczególnych zadań w projekcie.
  6. Opracuj harmonogram, który zawiera centralne bufory czasowe.
  7. Aktywnie zarządzaj realizacją projektu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Marek Kowalczyk ratuje opóźnione projekty. Tematy: zła wielozadaniowość (zławiel) i jej zwalczanie przy pomocy kanbanu. Marek jest założycielem MANDARINE Project Partners i MINT Books. Zorganizował trzy edycje TEDxWSB. Stosuje na co dzień teorię ograniczeń Goldatta, metodę łańcucha krytycznego do zarządzania projektami oraz narzędzia myślowe do rozwiązywania problemów. Jako członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, jest często zapraszany jako prelegent na konferencje i wewnętrzne spotkania firmowe. Prowadzi blog Projekty Na Czas.